Nasza oferta

Realizujemy usługi w zakresie projektowania urbanistycznego wynikające z ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obejmujące:

 

- studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- decyzje o warunkach zabudowy.

 

Wykonujemy:

 

- analizy i studia z zakresu gospodarowania przestrzenią,

- strategie funkcjonowania i rozwoju gmin,

- opracowania ekofizjograficzne,

- prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Świadczymy usługi w zakresie INDYWIDUALNEGO doradztwa urbanistycznego.

 

Opracowania wykonywane są z uwzględnieniem wymagań i standardów przyjętych przez

Zamawiającego. Naszym Klientom zawsze służymy profesjonalnym doradztwem.

Warunki

zabudowy

Plany

miejscowe

Studia uwarunkowań

Doradztwo

analizy

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

AGLOPLAN  Magdalena Obertaniec-Miecierz

ul. Powstańców Śląskich 6/6, 59-220 LEGNICA

tel. 76 85 23 603

biuro@agloplan.pl